נגישות

הטיפול המשולב בפסולת – שיטה נאורה שחובה לאמץ

עולם מערבי ומודרני שרוצה לקרוא לעצמו נאור, נדרש להתנהל בהתאם לשיטת הטיפול המשולב בפסולת מוצקה. מטרת השיטה היא לצמצם את כמות הפסולת אשר נשלחת להטמנה, ולהגדיל את כמות הפסולת שמיועדת למחזור. השיטה מורכבת ממספר חוליות המדורגות בסדר עדיפות יורד.
היעד: 50% מיחזור עד שנת 2020.

החוליות שמהן מורכבת שיטת הטיפול המשולב:

 

 הפחתה במקור:

כל פעולה הקשורה בייצור, עיצוב רכישה או שימוש בחומרים או במוצרים, שמטרתה להביא להפחתת הכמות והרעילות של הפסולת.

שימוש חוזר:

מוצרים שנאספו בדרכים שונות לאחר שימוש המיועדים לעיבוד תעשייתי שיאפשר ליצור אותם מחדש.

מיחזור:

תהליך של הוצאת חומרים שונים מזרם האשפה ושימוש בהם כחומרי גלם, או יצירה של מוצרים חדשים מהם.

השבה הפקת אנרגיה מפסולת:

טכניקות מגוונות שמטרת כולן היא לנצל את האנרגיה שגלומה בחומרים האורגניים, לשם הפקת אנרגיה חדשה.

הטמנה:

הטמנת פסולת באתרי פסולת מוסדרים וחוקיים שעומדים בתקן בינלאומי, תוך טיפול בתשטיפים ובגזים הנוצרים מהפסולת מתחת לאדמה על מנת למנוע מפגעים סביבתיים. פתרון ההטמנה נמצא בעדיפות אחרונה, היות והוא המזיק ביותר לסביבה ולבריאות ובנוסף, בייחוד בישראל – מאוים תחת הבעייתיות של זמינות שטחי ההטמנה ההולכים ואוזלים.

למרות זאת, בצורה פרדוקסלית, בישראל השיטה הנפוצה ביותר לניהול פסולת היא ההטמנה. כ- 80% מכלל הפסולת הישראלית מוטמנים, וזאת משתי סיבות עיקריות: מחיר ומרחק. מבחינת המחיר, מחירי ההטמנה הם נמוכים ועומדים על כעשרה דולרים לטון של פסולת (לעומת 30 דולר לטון בארה״ב, ואפילו יותר באירופה). באשר למרחק, מדובר על מרחקי ההובלה אל אתרי ההטמנה שהינם קרובים יחסית.

 

ניכר אפוא, כי בישראל קיימת בעיה של ניהול סביבתי של הפסולת שלנו. מובן שהיא תלויה גם באורח ההתנהלות של כל אחד ואחד מאיתנו בבית, אולם ללא ספק נדרשת הגברת המודעות לחשיבות הניהול החכם והיעיל של פסולת – מודעות שמטרתה לגרום לכולנו לחיות ברמה ואיכות חיים גבוהות.

 

השאירו פרטים ואנו ניצור איתכם קשר בהקדם.